Nachádzate sa tu

Verejné obstarávanie

   

 V e r e j n á  s ú ť a ž   [pdf] 

   (TOVARY)

Postup zadávania nadlimitnej zákazky bez použitia

  elektronického trhoviska

     podľa § 66 a násl. Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávanía
o zmene a doplnení nisktorých zákonov

    SÚŤAŽNÉ PODKLADY

       

       PREDMET ZÁKAZKY

      Rozšírenie sortimentu výrobkou cestou diverzifikácie

            výroby zavedením inovatívnej technológie

 

 

 

       PROJEKT

      Rozšírenie sortimentu výrobkou cestou diverzifikácie

            výroby zavedením inovatívnej technológie

 

 

plagat